BILD- & MATERIALPOLICY

BILD- & MATERIALPOLICY

Copyright
Alla rättigheter tillhör Solgar Nordic Ltd samt Solgar Inc USA.

Det är strikt FÖRBJUDET att ladda ner och använda material som tillhör Solgar Nordic Ltd eller Solgar Inc. USA. för kommersiellt bruk utan tillåtelse. Olovlig användning kan få rättsliga påföljder. Materialen delas in i 2 huvudgrupper, Bilder och Texter. Nedan följer en utförligare förklaring.


Bilder
Produktbilder får laddas ner för kommersiellt bruk efter man har kontaktat Solgar´s bildombudsman. Dock kan Solgar när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.

Övriga bilder får INTE användas vare sig privat eller kommersiellt då det är flera fotografer som har tagit dem och har rättigheterna till dessa. Att använda dessa bilder är en förhandlingssak med Solgar´s bildombudsman.

Logotypes, Varumärken och Illustrationer. Det är förbjudet att missbruka och att använda dessa olovligt. Alla rättigheter tillhör Solgar Nordic Ltd. och Solgar Inc. USA Ta kontakt med Solgar´s bildombudsman innan du önskar använda dessa.


Texter
Textmaterial får inte kopieras från Solgar´s olika hemsidor utan att först ha fått godkännande från Solgar´s bildombudsman. Dock kan Solgar när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.

Hemsidor där alla rättigheter enl. ovan tillhör Solgar Nordic Ltd och Solgar Inc. USA

www.solgarnordic.com
www.solgar.com
www.solgar.fi
www.solgar.se
www.solgar.no
www.solgar.dk

Bildombudsmannen når du på: sweden@solgarnordic.com