FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Är era vitaminer naturliga?

Alla våra vitaminer kommer alltid ifrån naturliga källor förutom B? som inte går att koncentrera utan att använda syntetisk B?.

Innehåller era produkter GMO-soja (lecitin)?

SVAR: Nej Solgar tar avstånd ifrån GMO råvaror.

Vem producerar produkterna?

Med vår egen produktion, distribution och laboratorier, Solgar garanterar kvalitet från början till slut.

Varför står det inte på multivitaminer vad de olika vitaminerana är bra för...

…precis som det står på t.ex. rena B6, E-vitaminer eller andra vitaminpreparat?

Lagen säger att man får tala om vad en vitamin gör för nytta (enligt EFSA´s lista) så länge det gäller en singel vitaminpreparat. Så fort man kombinerar ihop vitaminer får man inte säga dessa saker. Men gå gärna in på singel vitaminerna och mineralerna för att få en uppfattning vilken nytta de gör i din multivitamin produkt. Vi kan också rekommendera att du laddar ner EFSA´s lista på ……….