Vår historia


Med egen produktion, distribution och laboratoriefaciliteter, säkrar Solgar kvalitet från start till slut. Vi framställer våra produkter i små partier för att upprätthålla renhet, och att alla produkter genomgår en sträng kvalitets kontroll.

Vi gör det inte, för att vi är tvingade till det, vi gör det, för det är det riktiga. Hos Solgar kallar vi det “ansvar”.

Egen produktion


Solgar har producerat kvalitets kosttilskott sedan 1947, och har således satt många standarder för branchen.

Solgar har sitt eget interna laboratorium i USA. Laboratoriet leddes av högutbildade experter, och är Solgars högsta myndighet för att tillverka produkter som får bära Solgars emblem. Vi tar inte bara ett prov. Vi tager många.

Solgars kosttilskott genomgår en mycket sträng kvalitetskontrol, och Solgar evaluerer produkterna på alla stadier, från råvaran till färdig produkt.

Eget forskningscenter


Med egen produktion, distribution- och laboratoriefaciliteter, säkrar Solgar sin kvalitet från start till slutprodukt.

Alla råvaror, som kommer in i vårt laboratorium, är under en sträng kontroll för att säkra, att det är av den högsta kvalitet. Vi utför en omfattande kontroll i alla faser i framställningen- från råvara till färdiga produkter. Vårt interna laboratorium säkrar, att varje produkt som produceras hos Solgar, uppfyllder Gold Standard™ för kvalitet.